Chính sách giao hàng

Hàng hóa sẽ được giao trực tiếp cho khách hàng theo thông tin cụ thể trên đơn hàng.