Chính sách bảo mật

Mọi thông tin khách hàng cung cấp cho cửa hàng (Tên/Số điện thoại/Email/Địa chỉ…) là thông tin cá nhân và được bảo mật.